สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี   ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317

Email : sesaoyala@gmail.com