สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ภาพกิจกรรม
สพม.ยะลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี
( จำนวน 5 รูป / ดู 201 ครั้ง )
สพม.ยะลา ร่วมติดตามเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านกีฬาส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ของศูน
( จำนวน 5 รูป / ดู 178 ครั้ง )
สพม.ยะลา ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Vide
( จำนวน 5 รูป / ดู 174 ครั้ง )
สพม.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประ
( จำนวน 5 รูป / ดู 166 ครั้ง )
รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษาจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
( จำนวน 2 รูป / ดู 187 ครั้ง )
การอบรมโครงการฝึกอบรมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
( จำนวน 4 รูป / ดู 177 ครั้ง )
สพม.ยะลา ร่วมในพิธีเปิดของโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
( จำนวน 3 รูป / ดู 166 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน การคลัง และการบริหารงานพัสดุ ประจำปี 2565 หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้าง ด
( จำนวน 5 รูป / ดู 254 ครั้ง )
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 153 ครั้ง )
สพม.ยะลา ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมต. ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนิเทศติดตามโครงการห้
( จำนวน 5 รูป / ดู 140 ครั้ง )