สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตรโครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 239) 23 ก.ย. 65
ประกาศผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 237) 31 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN (อ่าน 158) 22 ส.ค. 65
การแข่งขันทักษะภาษาไทย (อ่าน 270) 07 ก.ค. 65
ประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (อ่าน 181) 01 ก.ค. 65
ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (อ่าน 176) 01 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้งวันสอบ สนามสอบ) (อ่าน 261) 15 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (อ่าน 263) 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 320) 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.ยะลา (อ่าน 1060) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.ยะลา (อ่าน 984) 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 501) 17 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 428) 15 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1641) 09 มี.ค. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๗-ก โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล (อ่าน 259) 04 มี.ค. 65
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ( รวม 3 จังหวัด สพม.นธ ,สพม.ปน และสพม.ยล) (อ่าน 280) 04 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1476) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (อ่าน 280) 24 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ (อ่าน 300) 13 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 283) 10 ก.พ. 65
เผยแพร่ผลงานครู ยศธร กานต์ชนาพงศ์ (อ่าน 271) 02 ก.พ. 65
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ (อ่าน 267) 25 ม.ค. 65
การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 854) 10 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 1117) 28 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพนักงานราชการ (อ่าน 1996) 20 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 5465) 02 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1225) 30 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1090) 27 พ.ย. 64
ในสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 735) 19 พ.ย. 64
สพม.ยะลา ประกาศสอบ (อ่าน 1194) 16 พ.ย. 64